Jak uniknąć windykacji?

Windykacja – to szereg działań zmierzających do tego, aby dłużnik spłacił swój długi. Dochodzenie roszczeń może odbywać się na zlecenie…